Ympäristöpolitiikka

Dunlop Hiflex Oy on sitoutunut kehittämään toimintojaan siten, että ympäristön hyvinvointi huomioidaan päätöksiä tehdessä.

Toimiva johto vastaa seuraavien asioiden käytännön toteuttamisesta

  • Yrityksen toimintoja johdetaan siten, että haitalliset ympäristövaikutukset voidaan minimoida ja yleiseen terveyteen ja henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat asiat huomioidaan.
  • Ympäristöohjelmia kehitetään ja toimintaa johdetaan asiaan liittyvien ja voimassa olevien lakien ja asetusten pohjalta.
  • Toimintaa kehitetään etsimällä sellaisia tehokkaita tapoja ja työmenetelmiä, joilla voidaan vähentää materiaalien ja energian käyttöä ja välttää haitallisten jätteiden tai päästöjen syntymistä. Pakkausmateriaalin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tehostetaan.
  • Yritykseen luodaan ympäristövastuuta korostavia arvoja, joita sovelletaan käytännön toiminnassa, tiedottamisessa ja koulutuksessa.
  • Ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ja suunnitelmat toteutetaan kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaatteella.
  • Ympäristöasiat ymmärretään osaksi normaalia liiketoimintaa ja ne huomioidaan muutosten yhteydessä.