Yleistä

Luotettavaa laatua
Hydraulijärjestelmät ovat usein laitteen olen­naisin ja käytön kannalta kriittisin osa ja siksi käytettävien hydrauliikkakomponenttien on oltava erikoi­sen luotettavia.
Dunlop Hiflexin kansainvälisiin asiak­kaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti tunnettuja ja johtavia autojen, maansiirtokoneiden, maatalouslaitteiden, metsä- ja kaivoskonei­den sekä muoviteollisuuden laitteiden val­mistajia. Kaikki Dunlop Hiflexin hydrauliikkatuot­teet noudattavat kansainvälisiä standardeja kuten DIN, EN, ISO ja SAE.

Innovatiivisia ja testattuja tuotteita
Dunlop Hiflex haluaa olla alansa edelläkävijä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Testaus ja tuotekehitystyö ovatkin olennainen osa Dunlop Hiflexin toimintaa. Italiassa sijaitsevan emoyrityksen tuotekehitysosasto yhdessä alan kehittyneimpiin kuuluvan testilaboratorion kanssa varmistavat, että markkinoille laskettavat tuotteet täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden tarpeet.

Osaavaa yhteistyötä
Dunlop Hiflexissa ammattilainen palvelee ammattilaista. Myös laaja jälleenmyyjäver­kosto koostuu alansa asiantuntijoista. Vankka osaaminen perustuu Dunlop Hiflexin yli 40-vuotiseen toimintaan hydrauliikan, pneuma­tiikan ja letkujen erikoistoimittajana. Vuosien kuluessa osaaminen on laajentunut myös komponentteihin, teollisuustuotteisiin ja hyd­raulityökaluihin.
Dunlop Hiflexin tapa toimia perustuu ammatilliseen kumppanuuteen ja pitkäjäntei­seen yhteistyöhön, jossa molemmat osapuo­let ymmärtävät toisiaan ja puhuvat yhteistä kieltä.

Maailmanlaajuinen palveluverkko
Dunlop Hiflex on osa globaalisti toimivaa Alfagomma-ryhmää, jolla on toimintaa joka maanosassa. Onpa työkone, auto, laite tai laitteisto valmistettu missä tahansa, on sen paikallinen varaosien ja huollon tarve varmistettu. Tästä hyötyvät niin kunnossapito kuin valmistava teollisuuskin.

Yli 40 vuotta hydrauliikkaa
Vuosi 2009 oli Dunlop Hiflex Oy:n juhlavuosi - täydet  40 vuotta siitä, kun Dunlop Hiflex aloitti toimintansa Suomessa. Haluamme tarjota asiakkaillemme samaa luotettavaa laatua, jota olemme tehneet vuodesta 1969. Juhlavuoden kunniaksi olemme ottaneet käyttöömme tunnuslauseen "Kestävin on käytössä edullisin". Seisomme vahvasti lupauksemme takana - niin vahvasti että takaamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen lopputuloksen hydrauliikka-alalta!

Käytössämme ISO 9001-laatujärjestelmä. 

Lisätietoja: laatupäällikkö Henri Järvenperä, puh. 0207 625 718.