Dunlop Hiflex oy kyberhyökkäys tiedote

Arvoisa asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Alfagomma-konserniimme kohdistui 13.8.2023 kyberhyökkäys. Dunlop Hiflexissa onnistuimme kuitenkin palauttamaan Suomen ja Viron yksiköiden perustoiminnot maanantaina 14.8.2023. Toiminnanohjausjärjestelmämme toimii paikallisesti Suomessa omilla palvelimilla, irrallisena muiden konserniyhtiöiden järjestelmästä, minkä ansiosta verkkohyökkäyksen haitat ja vaikutukset toimintaamme ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi.

Kaikki päivittäiset perustoimintomme tuotannossa, myymälöissä, varaston vastaanotossa, asiakastoimituksissa sekä maksuliikenteessä toimivat normaalisti. Osa oheisjärjestelmistämme on vielä palauttamatta tai toimii osittain vajavaisesti, mutta työskentelemme intensiivisesti tilanteen normalisoimiseksi yhteistyössä järjestelmäasiantuntijoidemme kanssa. Olimme normaaliin tapaan varautuneet jo heinäkuun lopussa omassa materiaalisuunnittelussamme tehtaiden elokuun lomakauden aikaiseen toimituskatkokseen huolehtimalla materiaalitarpeet syyskuun loppuun asti. Verkkohyökkäyksellä ei siten ole välitöntä vaikutusta toimituskykyymme tai -varmuuteemme Suomessa ja Virossa.  

Olemme tiedottaneet kyberhyökkäyksestä tietosuojavaltuutetun toimistoa voimassa olevien säännösten ja määräaikojen puitteissa.

Kyberhyökkäykseen liittyviä teknisiä lisätietoja saa tarvittaessa materiaali- ja IT-johtajaltamme Peter Skogsterilta.

_____________________________________________________

Dear customers and partners

Our Alfagomma Group was hit by a cyberattack on 13.8.2023. We managed however to restore the basic operations of Dunlop Hiflex Oy in Finland and Estonia on Monday 14.8.2023. Our ERP system operates locally in Finland on its own servers, separate from the system of other Group companies, which means that the adverse effects and impacts of the cyberattack on our operations have remained relatively minor.

All our daily basic functions in production, counter shops, stock receipt, customer deliveries and payment transactions are operating normally. Some parts of our auxiliary systems are still not restored, or they operate partially incomplete, but we are working intensively to normalize the situation in cooperation with our system experts. We had already prepared for the interruption in the deliveries during the August holiday season  in our material planning at the end of July as usual by taking care of the material needs until the end of September. Therefore, the cyberattack does not have an immediate impact on our delivery capability or delivery accuracy in Finland or Estonia.

We have informed the Office of the Data Protection Ombudsman about the cyberattack within the current regulations and deadlines.

For technical information related to the cyberattack, please contact our Material and IT Manager Peter Skogster.